OAHPA!
Skip to content
 

Øv på presens

Skriv sørsamiske verb i riktig bøyingsform. Du får oversettelse hvis du klikker på ordet.

    
åadtjodh
datne
daejredh
månnoeh
maehtedh
dah
sietedh
dåtnoeh
båssodh
dah
Poengsummen din: