OAHPA!
Skip to content
 

Øv på presens

Skriv sørsamiske verb i riktig bøyingsform. Du får oversettelse hvis du klikker på ordet.

    
tsåalhkodh
dïhte
leamkedh
datne
butnedh
dåtnoeh
dangkodh
dah guaktah
dåastodh
dåtnoeh
Poengsummen din: