OAHPA!
Skip to content
 

Skriv datoen med tall (f.eks. 17.8.)

goevten luhkiegovhtede biejjie
njoktjen luhkiemubpie biejjie
mïetsken govhtede biejjie
njoktjen luhkievoestes biejjie
skïereden voestes biejjie
Poengsummen din: