OAHPA!
Skip to content
 

Skriv datoen med tall (f.eks. 17.8.)

golken mubpie biejjie
goeven vïjhtede biejjie
golken luhkievoestes biejjie
voerhtjen luhkiemubpie biejjie
ruffien gööktelåhkede biejjie
Poengsummen din: