OAHPA!
Skip to content
 

Hárjehala lohkosániid attribuhttahámiid.

Sojat lohkosániid riekta

Masa don bijat duogŋasa? (guhtta)
Bijan duogŋasa ullobáidái.
Gallin joavkun dutkit barget? (logi)
Sii barget joavkun.
Geaid gihppagat dát leat? (guokte)
Dat leat journalistta gihppagat.
Gos johttisápmelaš finai? (guhtta)
Son finai heajain.
Gos nuorat leat? (čieža)
Sii leat stállas.