OAHPA!
Skip to content
 

Hárjehala lohkosániid attribuhttahámiid.

Sojat lohkosániid riekta

Gos rámburbargi finai? (logi)
Son finai heajain.
Gos nuorat leat? (njeallje)
Sii leat ráđđeviesus.
Man guhká oaččut reivve luoikkasin? (njeallje)
vahkkui.
Geain lea váralaš burru? (logi)
oahpaheaddjis lea.
Maid ovdaskuvlaoahpaheaddji áigu oastit? (čieža)
Son áigu oastit readju.