OAHPA!
Skip to content
 

Hárjehala preseanssa.

Maid ustit bargá odne? (goarrut)
Odne son
Maid mii bargat odne? (vuodjat)
Odne dii
Gođđit go mii odne? (gođđit)
Odne gal ehpet
Maid kántorhoavddat barget odne? (juoigat)
Odne sii
Maid rámburbargit barget odne? (noavkkuhit)
Odne sii