OAHPA!
Skip to content
 

Skriv datoen med tall (f.eks. 17.8.)

кӯньтхемьманн 30. пе̄ййв
ӣӈӈманн 30. пе̄ййв
нюххчманн ко̄ллмлоагкь а̄вьтма ко̄ллмлоагант 25. пе̄ййв
ке̄ссьманн ко̄ллмлоагант 19. пе̄ййв
че̄ххчманн ко̄ллмлоагант 13. пе̄ййв