OAHPA!
Skip to content
Ressurser
 

Oversett ordene. Du kan velge sett eller bok, ikke begge.

ääʹveed
tiõrvted
jeeʹresnallšem
päʹrnn
seämmanalla