OAHPA!
Skip to content
 

Skriv datoen med tall (f.eks. 17.8.)

vueʹssmannu åcmlååǥǥad peeiʹv
čõhččmannu nuʹbb peeiʹv
njuhččmannu viiđad peeiʹv
ođđeeʹjjmannu viiđad peeiʹv
kålggmannu nuʹbb peeiʹv