Bagadus OAHPA-davvi prográmmaide

Sámegillii | På norsk | In English | Suomeksi | På svenska

OAHPA-davvi lea oassi ollislaš gurssas, muhto doaibmá maid davvisámi giellaoahppama veahkkereaidun. Prográmmain leat ollu válljenvejolašvuođat ja sáhtát dien ládje heivehit daid ohppiide. Dás gávnnat bagadusa juohke prográmmii:

  • Numra - hárjehallat loguid
  • Leksa - hárjehallat sániid ja báikenamaid
  • Morfa - hárjehallat sojahit sániid, juogo eaŋkilsániid dahje cealkagis
  • Vasta - vástidit jearaldagaide
  • Sahka - ságastallamat

Min ulbmil lea ahte oahppit galget hárjehallat sániid mat leat dábálaččat álgooahpus, ja muhtun prográmmain sáhttá oahppi ráddjet sátnevuorkká dihto oahppogirjái. Jus oahpahusas lávebehtet bargat fáttáiguin, de sáhtát čálihit sátnelisttuid fáttáid mielde.

Mii leat ráhkadan minigrammatihka mas juohke sátneluohkká lea čilgejuvvon, ja gos leat sojahanminstarat. Oahppit besset grammatihkkii lásas mii lea bajit olgeš čiegas OAHPA-prográmmain.

Oahppit sáhttet válljet juogo oarje- dahje nuortasuopmana. Dát mielddisbuktá ahte sátnevuorká, sojahanminstarat ja čilgehusat heivehuvvojit válljejuvvon suopmanii, omd. bárahisstávvalvearbbat preseanssas: "mii muitalat" (nuortasuopman), "mii muitalit" (oarjesuopman). Muhto prográmma dohkkeha buot riektačállima hámiid maid oahppi čállá, vaikko gulašii nuppi suopmanii.

Mis leat maid prográmmat daidda geat juo máhttet sámegiela, muhto geat háliidit oahppat grámmatihka ja syntávssa - VISL-spealut - geahča gurut ravddas. Killerfiller heive gal oahpahalliide maid, danne go sáhttá válljet dási.

Gurut ravddas Veahkkeneavvuid vuolde, leat sojahanparadigmaid genereren, sátnegirji ja sátne- ja teakstaanalyseren, ja dieđut sátneluohkáid ja cealkkalahtuid birra.

Oassi min resurssain leat beta-veršuvnnat, ja dat máksá ahte sáhttet leat meattáhusat, ja maid ahte leat buoridanvejolašvuođat. Mii váldit áinnas vuostá kommentáraid! (oahpa@uit.no).

Teknihkalaš spesifikašuvnnat ja liŋkkat

Prošeavtta birra