Veiledning til OAHPA-davvi

Sámegillii | På norsk | In English | Suomeksi | På svenska

OAHPA-davvi er både en del av et helhetlig kurs, og det kan være hjelpemiddel i språkinnlæringa for nordsamisk. Programmene har mange valgmuligheter og kan dermed tilpasses elevene. Vi har laget en liten veiledning til hvert program:

  • Numra - øve på tall
  • Leksa - øve på ord og stedsnavn
  • Morfa - bøying av ord, enkeltord og i setninger
  • Vasta - svare på spørsmål
  • Sahka - delta i dialoger

Målet vårt er at elevene skal få trene seg på ordforrådet som er vanlig i begynneropplæringa, og i flere av programmene kan elevene begrense ordforrådet i forhold til hvilken lærebok de bruker. Hvis man i undervisninga heller vil arbeide med tema, kan man skrive ut temaordlister.

Vi har laget en grammatikk hvor hver enkelt ordklasse er forklart - med eksempler på bøyninger. Elevene har tilgang til denne grammatikken via et vindu øverst i høyre hjørne i OAHPA-programmene.

Elevene kan velge mellom vestlig og østlig dialekt. Det betyr at ordforråd, bøyningsmønstre og forklaringer tilpasses dialekta som blir valgt, f.eks. ulikestavelsesverb i presens: "mii muitalat" (østlig), "mii muitalit" (vestlig). Men programmet vil fra eleven godta alle former som tilhører samisk rettskriving, uavhengig av valgt dialekt.

Vi har program for dem som allerede kan samisk ganske godt, men som vil lære om grammatikk og syntaks - VISL-spillene - se i margen til venstre. Killerfiller har også nivå for dem som holder på å lære seg samisk.

I margen til venstre under Hjelpemidler er generering av bøyingsparadigme, ordbok, ord- og tekstanalyse, og artikler om ordklasser og setningsanalyse.

En del av programmene er beta-versjoner, og det betyr at det kan være feil, og at det er forbetringspotensiale. Vi tar gjerne mot kommentarer! (oahpa@uit.no)

Tekniske spesifikasjoner

Om prosjektet