OAHPA!
Skip to content
 

Oversett ordene. Du kan velge sett eller bok, ikke begge.

baataræjja
voelpetje
baahtje
baltastæjja
julevsaemie
Poengsummen din: