OAHPA!
Skip to content
 

Øv på illativ

Skriv sørsamisk substantiv i riktig bøyingsform

    
Gåabph direktöörh vaarrestieh? (dalvese)
Direktöörh vaarrestieh.
Gåabph vuejemelohkehtæjja sveehkeste? (tsoevtse)
Vuejemelohkehtæjja sveehkeste.
Gåabph daate leekemebïjle jåhta? (Nåara)
Dïhte jåhta.
Gåabph dåakterh vaadtsajieh? (loekte)
Dåakterh vaadtsajieh.
Gåabph aamhtesegïetedallije vaadtsije? (Snåase)
Aamhtesegïetedallije vaadtsije.
Poengsummen din: