OAHPA!
Skip to content
 

Øv på illativ

Skriv sørsamisk substantiv i riktig bøyingsform

    
Gïese daate söökesmielhkie? (åerpele)
Daate söökesmielhkie
Gïese dah daabloem vedtieh? (onneåabpa)
Dah daabloem vedtieh.
Gïese manne tjengkerem vadtam? (neapede)
Datne tjengkerem vadtah.
Gåabph daate skovtere jåhta? (Maalege)
Dïhte jåhta.
Gïese daate söökesmielhkie? (maaketje)
Daate söökesmielhkie
Poengsummen din: