OAHPA!
Skip to content
 

Practise illative

Add nouns in correct forms.

    
Gïese daate tsåelhkielaejpie? (geelle)
Daate tsåelhkielaejpie
Gïese daate gueliegaahkoe? (åerpele)
Daate gueliegaahkoe
Gåabph aarhskuvlelohkehtæjja hajka? (beetsehke)
Aarhskuvlelohkehtæjja hajka.
Gåabph tjaelije hajka? (råhtoe)
Tjaelije hajka.
Gåabph daate traktore jåhta? (Beerlijne)
Dïhte jåhta.
Your score: