OAHPA!
Skip to content
 

Øv på illativ

Skriv sørsamisk substantiv i riktig bøyingsform

    
Gåabph gåetieietnieh suvkieh? (eatneme)
Gåetieietnieh suvkieh.
Gïese daate söökesmielhkie? (åerpele)
Daate söökesmielhkie
Gïese daate goerve? (aehtjie)
Daate goerve
Gïese daate bearkoegaamsoe? (nååte)
Daate bearkoegaamsoe
Gïese daate pearalaejpie? (voehpe)
Daate pearalaejpie
Poengsummen din: