OAHPA!
Skip to content
 

Øv på illativ

Skriv sørsamisk substantiv i riktig bøyingsform

    
Gåabph baeniedåakterh juhtieh? (Dearna)
Baeniedåakterh juhtieh.
Gïese daate gïhpelaejpie? (neapede)
Daate gïhpelaejpie
Gåabph hearrah vaarrestieh? (Bryssele)
Hearrah vaarrestieh.
Gåabph daate busse jåhta? (Praahke)
Dïhte jåhta.
Gïese daate gïhpe? (aehtjie)
Daate gïhpe
Poengsummen din: