OAHPA!
Skip to content
 

Øv på attributtformer i positiv

Skriv sørsamisk adjektiver i riktig bøyingsform

    
Hiljen bïjle lea gamtege?
Jaavoe, daelie hov lea bïjlem åasteme.
Dov beapmoeh fïerske?
Ijje, ij leah daate beapmoeh.
Dov beapmoeh såålhtehke?
Ijje, ij leah daate beapmoeh.
Mov tjidtjien goelkegaamege lea rööpses. Dov lea goelkegaamege?
Mov aaj goelkegaamege.
Eallan bïjle lea lyövlehke?
Jaavoe, daelie hov lea bïjlem åasteme.
Poengsummen din: