OAHPA!
Skip to content
Reference materials
 

Enter the date in numeric format (ex. 17.8.)

piimäkuu katõskümnes tõõnõ päiv
mahlakuu viies päiv
märdikuu edimäne päiv
vahtsõaastakuu katõskümnes viies päiv
põimukuu kuvvõstõistkümnes päiv