OAHPA!
Skip to content
 

Hárjehala lohkosániid attribuhttahámiid.

Sojat lohkosániid riekta

Masa don bijat duogŋasa? (njeallje)
Bijan duogŋasa dorkii.
Man guhká oaččut lohkangirjji luoikkasin? (njeallje)
vahkkui.
Maid rámburbargi áigu oastit? (vihtta)
Son áigu oastit gápmagiid.
Geaidda don attát moniid? (njeallje)
Attán moniid goaskái.
Gos nuorat leat? (guhtta)
Sii leat stállas.