OAHPA!
Skip to content
 

Hárjehala lohkosániid attribuhttahámiid.

Sojat lohkosániid riekta

Gallin joavkun ovdaskuvlaoahpaheaddjit barget? (guokte)
Sii barget joavkun.
Gos bátnedoavttir finai? (logi)
Son finai heajain.
Gos nuorat leat? (guokte)
Sii leat dálus.
Maid oainnát? (golbma)
Oainnán ráidohearggi.
Masa don bijat duogŋasa? (čieža)
Bijan duogŋasa čikŋabiktasii.