OAHPA!
Skip to content
 

Hárjehala preseanssa.

Maid dáksevuoddji bargá odne? (bahčit)
Odne son
Maid hoavddat barget odne? (čiehkástallat)
Odne sii
Maid sii barget odne? (bahčit)
Odne sii
Borrabeahtti go doai odne? (borrat)
Odne gal ean
Maid oappá-guovttos bargaba odne? (láibut)
Odne soai