OAHPA!
Skip to content
 

Hárjehala preseanssa.

Maid bártni-guovttos bargaba odne? (vuodjat)
Odne soai
Maid rievvárat barget odne? (riessat)
Odne sii
Maid áhku-guovttos bargaba odne? (vuoiŋŋastit)
Odne soai
Maid don barggat odne? (luistet)
Odne mun
Maid njuovvi bargá odne? (dolastit)
Odne son