Om prosjektet skoltesamisk Oahpa!-nuõrti

По-русски | In English | Suomeksi | På norsk

Oahpa!

Oahpa! er en programpakke som tilbyr interaktiv trening i ordforråd, grammatikk og kommunikative ferdigheter for selvstudium av fremmendspråk på Internett. Oahpa! har blitt utvikla siden 2006 av medarbeiderne ved Senter for samisk språkteknologi (Giellatekno) ved Universitetet i Tromsø, først for nordsamisk. Forfatterne av Oahpa!-programmene er:

 1. Lene Antonsen
 2. Ciprian Gerstenberger
 3. Saara Huhmarniemi
 4. Ryan Johnson
 5. Trond Trosterud
 6. Heli Uibo

Programmene blir stadig videreutviklet og tilpasset andre samiske og ikke-samiske språk.

Oahpa!-nuõrti

Oahpa!-nuõrti for skoltesamisk bruker den eksisterende infrastrukturen for Oahpa! og tilpasser den til et samisk språk som blir brukt i tre land: Finland, Norge og Russland. Prosjektet ledes av Michael Rießler ved Østsamisk museum i Neiden i samarbeid med Universität Freiburg (i Tyskland) og Giellatekno.

Oahpa!-nuõrti ble startet i 2012 som et resultat av prosjektet Østsamisk kultur over grenser ved Østsamisk museum, som blant annet har arbeid med å skape nye læremiddel for skoltesamisk i Norge og Russland. Siden mai 2013 har arbeidet med Oahpa!-nuõrti fått egen finansiering fra norske Fornyings-, administrasjons- og kyrkedepartementet.

I samband med Michael Rießlers undervisning i lingvistikk ved Universität Freiburg blir også studenter inkludert i prosjektarbeidet. De skrev korte grammatiske kapitler som skriftlige oppgaver i et kurs om skoltesamiske lingvistiske strukturer.

Hovedmål

 1. Å skape en interaktiv flerspråklig arena på Internett for å stimulere til bruk av skoltesamisk i alle tre land;
 2. Å være et sted hvor nybegynnere og viderekomne kan styrke og videreutvikle sine ferdigheter i skoltesamisk gjennom selvstudium;
 3. Å synliggjøre skoltesamisk på Internett, ikke bare for samene selv men også for brukere av de tre majoritetsspråkene og engelsk.

Det er naturlig å knytte andre ressurser fra Giellatekno til dette prosjektet. Derfor har vi bygd OAHPA!-nuõrti portalen.

Målgruppe

Målgruppa er nybegynnere og viderekomne som ønsker å repetere og/eller videreutvikle sine språkferdigheter.

Internett er et tilgjengelig redskap for alle, og dermed kan både barn og foreldre øve skoltesamisk ved hjelp av dette verktøyet. Særlig i Finland har mange forkunnskaper, men de føler at de ikke kan nok ord. Man kan være usikker på om man mestrer alle bøyninger, og om man bruker bøyningen i den riktige sammenheng. Her får man trene på nettopp det, og samtidig få tilbakemelding på om man skriver riktig eller galt. Brukeren velger selv tema og nivå.

Faglig bakgrunn

Giellatekno (Universitetet i Tromsø) har siden år 2000 bygd analyseprogram for nordsamisk og andre samiske språk. Arbeid med skoltesamiske analyseprogram pågår også. I framtida skal disse programmene gjør det mulig å analysere og produsere ordformer på skoltesamisk, og bruke dem i ulike syntaktiske kontekster.

Østsamisk museum (Neiden) arbeider med formidling av skoltesamisk kultur, og delvis også språk, i Norge og over grensene til Russland og Finland.

Freiburger Arbeitsgruppe zur Saamischen Forschung (Universität Freiburg) arbeider med dokumentasjon, beskriving og språkteknologi for samiske språk, særlig pitesamisk i Sverige og kolasamiske språk i Russland.

Disse har arbeidet med Oahpa!-nuõrti:

 1. Michael Rießler, prosjektleder, lingvist ved Universität Freiburg og språkmedarbeider ved Østsamisk museum
 2. Ciprian Gerstenberger, lingvist og programmerer ved Universitetet i Tromsø

Analysatorn for Numra-programmet blev laget av:

 1. Trond Trosterud, Tromsø

Skoltesamiske konsultanter for innspilning av lydfiler til grammatikken:

 1. Erkki Lumisalmi, Ivalo
 2. Zoja Nosova, Verhnetulomskij
 3. Katri Jefremoff, Nellim

Disse studentene ved Universität Freiburg har arbeidet med forskjellige kapitler til grammatikken:

 1. Sabine Demsar (verb)
 2. Miriam Hecker (substantiv)
 3. Kathrin Henstra (substantiv)
 4. Marion Kwiatkowski (substantiv)
 5. Julia Reitze (substantiv)

I tillegg har disse hjulpet med oversettinger:

 1. Rogier Blokland, Universität München
 2. Natalia Chapovalova, Binghampton University
 3. Christina Mathisen, Neiden
 4. Olesya Polevaya, Universität Freiburg
 5. Tiina Sanila-Aikio, Ivalo
 6. Joshua Wilbur, Universität Freiburg