OAHPA!
Skip to content
 

Hárjehala lohkosániid attribuhttahámiid.

Sojat lohkosániid riekta

Gos nuorat leat? (njeallje)
Sii leat valástallanhállas.
Geaiguin dii hupmabehtet? (njeallje)
Mii hupmat váldodoaimmaheddjiin.
Gallin joavkun rámburbargit barget? (njeallje)
Sii barget joavkun.
Geain lea váralaš burru? (guokte)
biiggás lea.
Man guhká oaččut ráhkadanneavvaga luoikkasin? (njeallje)
vahkkui.