OAHPA!
Skip to content
 

Hárjehala preseanssa.

Noavkkuhetne go moai odne? (noavkkuhit)
Odne gal eahppi
Maid oambeale-guovttos bargaba odne? (gálašit)
Odne soai
Maid juoigit barget odne? (stoahkat)
Odne sii
Maid moai barge odne? (valástallat)
Odne doai
Maid dáksevuoddjit barget odne? (rehkenastit)
Odne sii