OAHPA!
Skip to content
 

Hárjehala perfeavtta.

Makkár mielas Rávdná leamaš? (biehkut)
Son lea beare
Maid kántorveahkki lea bargan luomus? (leaikkastallat)
Kántorveahkki lea luomus.
Maid nieidda-guovttos leaba bargan gáffádagas? (sámástit)
Soai leaba eanaš
Maid don leat bargan odne? (messostallat)
Odne mun lean
Maid mánát leat bargan odne? (stoahkat)
Sii leat áŋgirit birccuiguin.