OAHPA!
Skip to content
 

Hárjehala predikatiivva superlatiivvas.

Sojat adjektiivvaid. Jus coahkkalat sáni, de oaččut dárogiel jorgalusa.

Gal Sires leat baskkes sisbáiddit? (baski)
Muhto mu sisbáidi lea buot
Gal dus leat čáppa fabrihkkaránut? (čáppat)
Muhto du fabrihkkaránut leat buot
Gal dus leat čáppa beaŋkkat? (čáppat)
Muhto du beaŋkkat leat buot
Gal Ristenis leat dábálaš geassebiktasat? (dábálaš)
Muhto mu geassebivttas lea buot
Gal dus leat čáppa kaseahttačuojanasat? (čáppat)
Muhto du kaseahttačuojanasat leat buot