OAHPA!
Skip to content
 

Hárjehala konditionála.

Maid buohccedivššár barggašii luomus? (gođđit)
Luomus son
Maid juoigi barggašii luomus? (borrat)
Luomus son
Maid dutkit barggašedje luomus? (hárjehallat)
Luomus sii
Maid rievvárat barggašedje luomus? (girkostallat)
Luomus sii
Maid boazosápmelaš barggašii luomus? (jorgalit)
Luomus son