OAHPA!
Skip to content
 

Hárjehala preterihta.

Maid boanddat barge ikte? (málestit)
Ikte sii
Maid návetvázzit barge ikte? (málet)
Ikte sii
Valáštalaimet go mii ikte? (valáštallat)
Ikte gal ehpet
Maid vuoktačuohppi barggai ikte? (riidet)
Ikte son
Maid mii barggaimet ikte? (mátkkoštit)
Ikte sii