Sahka

Sámegillii | På norsk | In English | Suomeksi | På svenska

Sahka on interaktiivinen keskusteluohjelma. Oppilas pääsee keskustelemaan tietokoneen kanssa. Tavoitteena on harjoitella verbitaivutusta ja sijamuotojen käyttöä, ja laajentaa sanastoa. Sen takia pitää vastata kokonaisella lauseella, ja yleensä myös vastata samalla verbillä kun kysymyksessä on esitetty, esim.

- Jugat go gáfe? - Gal mun jugan. / In juga.

Usein tietokone antaa myös avoin kysymys. Siinä voi myös olla sanalista (esim. ruokalista tai piirrostus). Muihin vastauksiin on mahdollista vastata mitä vain, jos vain vastaus on muuten oikein. Omd.

- Masa don liikot buoremusat? - Liikon lákcagáhkkui/njálgáide/...

Ohjelma huomauttaa tavallisimmista virhetyyppeistä, mutta monta virhettä jää huomaamatta.

Keskustelut ovat:

  • Oahpásmuvvan Kárii (tavalliset kysymykset henkilökohtaisista asioista).
  • Guossis (missä oppilas pääse käyttämään kaksikkoa ("moai") ja myös harjoittelemaan lokatiivia ja illatiivia, lopussa myös akkusatiivia.)
  • Borramušgávppis (Harjoitella akkusatiivia.)
  • Veardideapmi rámbuvrris (Adjektiivien vertailumuodot.)

Linkki Sahka-ohjelmaan