Sahka

Sámegillii | På norsk | In English | Suomeksi | På svenska

Sahka er interaktive dialoger. Du kan chatte med datamaskinen. Målet er å øve verbbøying, kasusbruk, og utvide ordforrådet. Du kan svare på spørsmålene på mange måtar, men i og med at målet er å øve på ordbøying, skal du alltid svare med full setning og vanligvis med same verb som du blir spurt om, f.eks.

- Jugat go gáfe? - Gal mun jugan. / In juga.

Ofte er det åpne spørsmål. Til disse kan det være knytta ei ordliste (f.eks. liste over matvarer). Til andre spørsmål kan du svare kva som helst, bare det er i riktig kasus, f.eks.:

- Masa don liikot buoremusat? - Liikon lákcagáhkkui/njálgáide/...

Programmet gjør oppmerksom på en del språklige feil, men ikke på alle.

Dialogene er:

  • Oahpásmuvvan Kárii (Vanlige spørsmål om personlige forhold).
  • Guossis (Her får man øve seg i totall ("moai") og i lokativ og illativ. På slutten også akkusativ.)
  • Borramušgávppis (Øving på akkusativ.)
  • Veardideapmi rámbuvrris (Komparering av adjektiv.)

Link til Sahka