Leksa

Sámegillii | På norsk | In English | Suomeksi | På svenska

Ord-quiz er artig, og nyttig når man øver på gloser. Leksa passer for dem som holder på å lære seg samisk, og kanskje også for dem som trenger å trene seg på å skrive. Programmet godtar synonymer, sånn at til dolla kan man skrive både ild og bål. Gi beskjed til oss om det er synonymer som mangler!

Vær obs på at i menyen i høyre marg på Leksa, kan man velge mellom ord og stedsnavn.

Valgmuligheter

  • Språkpar
    • Fra samisk til norsk/finsk, eller fra norsk/finsk til samisk.
  • Skriv bare ett ord
    • Man skriver vanligvis bare ett samisk ord, men den norske eller finske oversettelsen kan inneholde flere ord, f.eks. áhkku kan oversettes med gammel dame. Hvis man velger "Flerordsuttrykk" i menyen, skal man skrive inn minst to samiske ord, f.eks. báze dearvan
  • Begrense ordforråd
    • Man kan begrense ordforrådet ved å velge enten lærebok eller tema. F.eks. "Davvin 1" inneholder ikke så mange ord. For stedsnavn kan man begrense geografisk (f.eks. "Sápmi" eller "Verden") eller i forhold til frekvens ("vanlige" eller "sjeldne").

I Leksa ønsker vi at brukerne skal få trene seg på dagligdags språk, og basis er ord som blir brukt i nybegynneropplæringa; les mer om dette på Oahpa-ordforråd-sida. Vi kan legge inn lister med stedsnavn fra ditt område i Leksa, og vi kan også lage læremiddel for spesielle tema - f.eks. duodji. Ta kontakt med oss hvis du har ordlister som du vil ha med!

Link til Leksa