Vasta

Sámegillii | På norsk | In English | Suomeksi | På svenska

Med Vasta-programmet skal man svare på spørsmål som kommer tilfeldig. Formålet er å trene på verbbøying og kasusbruk. Programmet vil godta flere svaralternativ, og kommenterer spesielt feil i verbbøying og kasusbruk.

Programmet krever at du svarer med ei full setning (den skal inneholde finitt verb), og hvis programmet spør med "mii"-pronomen, skal du svare med "dii"-pronomen. Tilsvarende med "moai" og "doai" - selv om man i en naturlig samtale kunne tolke det annerledes. Vi vil nemlig at brukerne skal måtte trene seg på alle personbøyinger.

Det er to typer av programmet, Vasta-S og Vasta-F:

Vasta-S: Du får noen ord som du skal lage setning av som svar på spørsmålet. Ordene i blå farge må du bøye. Du kan velge hvor mange ord du vil ha oppgitt. Vasta-S har disse nivåene:

  • Nivå 1: Bare presens og enkel kasusbruk.
  • Nivå 1-2: Spørsmål også i preteritum, setninger med flere verb og med setningsledd med tall og påpekende pronomener.

Vasta-F: Du kan formulere svaret ditt fritt. Vasta-F har disse nivåene:

  • Nivå 1: Bare presens og enkel kasusbruk, mest i entall.
  • Nivå 1-2: Verb også i preteritum, mer kasus i flertall og med verb som krever visse kasus.
  • Nivå 1-3: Tallord bøyd i kasus, samlingstall, verb i kondisjonalis.

Programmet er på utprøvings-stadiet. Send oss gjerne kommentarer om programmet: (oahpa@uit.no).

Link til Vasta-programmet