Vasta

Sámegillii | På norsk | In English | Suomeksi | På svenska

I Vasta-programmet skall du svara på slumpmässiga frågor. Syftet med övningen är att träna verbböjning och kasusanvändning. Programmet accepterar flera svarsalternativ, och ger kommentarer till eventuella böjningsfel.

Programmet kräver att du svarar i hela meningar (de måste innehålla ett finit verb). Om frågan innehåller pronomenet "vi", skall du svara med "ni", inte med (inklusive) "vi", och det samma gäller för frågor med "ni" (svara med "vi"). Målet ör inte att simulera naturlig konversation ("ska vi gå nu? - Ja, det ska vi"), men att öva på subjekt-verb kombinationer, snarare än att upprepa frågan.

Det är två typer av programmet, Vasta-S och Vasta-F:

Vasta-S: Du får några ord som du skall göra sats av som svar på en fråga. Orden i blå färg måste du böja. Du kan välja hur många ord du vill ha med i uppgiften. Vasta-S har de här nivåerna:

  • Nivå 1: Bara presens og enkel kasusbruk.
  • Nivå 1-2: Frågor också i preteritum, satser med flera verb och med satsdelar med tal och påpekande pronomen.

Vasta-F: Du kan formulera ditt svar fritt. Vasta-F har de här nivån:

  • Nivå 1: Bare presens og grundläggande kasus, främst i singular.
  • Nivå 1-2: Även preteritum, fler kasus i plural, och även adverbiella kasus.
  • Nivå 1-3: Räkneord böjd i kasus, kollektiva tal, verb i konditionalis.

Programmet är på test-stadiet. Skicka oss gärna kommentarer om programmet: (oahpa@uit.no).

Link til Vasta-programmet