OAHPA! ordförråd

Sámegillii | På norsk | In English | Suomeksi | På svenska

I OAHPA!-ordförrådet har vi också samlat vokabulär från följande läroböcker:

  • Davvin 1-4
  • Sárá ja su ustibat
  • Bures, bures fas
  • Oaidnalit
  • Romssa universitehta SAM-1031 kompendium
  • Helmi Länsman: Cealkka dearvvuođat 1-4
  • Ante Aikio kompendium

Användaren kan välja att arbeta med ord från ett specifikt ämne eller lärobok i Leksa och Morfa-S.

Ordförrådet används aktivt i våra program, men i Vasta och Sahka kan användaren använda fler ord. Programmet använder ett lexikon med ca 100.000 ord (bland dem ca. 40.000 namn).

Nedan hittar du ordlistor för substantiv, verb och adjektiv, i alfabetisk ordning. Dessa kan användas för undervisning på olika sätt, och eleverna kan testa sina kunskaper i Morfa och Leksa efteråt. Filerna lagras i Word-format, för att underlätta redigering. Uppdelningen är ungefär som i Leksa, men Leksa innehåller fler översättningar än vad som ingår i listorna. Antalet listor kommer att utökas.