Välkommen till OAHPA-davvi!

Sámegillii | På norsk | In English | Suomeksi | På svenska

OAHPA-davvi kan fungera som ett komplement till undervisning, men är också en del av en fullständig kurs i samiska, som finns här: https://kursa.oahpa.no. OAHPA-programmen har många alternativ, och kan anpassas till olika nivåer. Vi har gjort en introduktion till varje program:

  • Numra - praktisera siffror
  • Leksa - praktisera ord och ortnamn
  • Morfa - böja ord, i isolation eller i satssammanhang
  • Vasta - svara på frågor
  • Sahka - delta i dialoger

Vårt mål är att låta studenterna öva på grundläggande ordförråd, och i flera av programmen kan de begränsa ordförrådet efter vad som finns i läroboken de använder. Om man hellre vill arbeta med särskilda teman, kan man skriva ut tematiska ordlistor.

Vi gjorde en grammatik där varje ordklass förklaras, med exempel från böjningsformer och användning av orden. Eleverna har tillgång till denna grammatik via en meny i det övre högra hörnet i OAHPA programmen.

Eleverna kan välja mellan västra och östra dialekt. Detta innebär att ordförråd, böjningsändelser och förklaringar anpassas till den valda dialekten, t.ex. för uddastaviga verb i presens: "mii muitalat" (östra), "mii muitalit" (västra). Programmet kommer att acceptera alla former från eleven, också blandade dialektformer, så länge de är inom den officiella samiska ortografin.

Vi har också program för elever med avancerade samiska kunskaper som vill lära sig mer om grammatik och syntax - VISL-spelen - ta en titt på VISL länken i marginalen. Killerfiller har också uppgifter för nybörjare.

Länken "Hjelpemedel" ger paradigm generation, ordbok, ord och textanalys, och förklaringar om ordklasser och satsanalys.

Några av dessa ytterligare program är fortfarande beta-versioner, vilket innebär att de kan innehålla fel. Kommentarer är välkomna! (oahpa@uit.no)

Tekniska specifikationer

Om projektet