Tervetuloa OAHPA-davvi-ohjelmiin!

Sámegillii | På norsk | In English | Suomeksi | På svenska

OAHPA-davvi voi toimia kielikurssien tai opetuksen apuneuvona. Se on myös osa kattavasta saamen kielen kurssista, vrt. https://kursa.oahpa.no (huom!, myös suomeksi, ks linkki Suoma kursa). Oahpa-ohjelmissa on monia vaihtoehtoja, ja niitä voidaan säätää eri tasoille. Olemme tehneet pienen oppaan jokaiselle ohjelmalle:

  • Numra - harjoitella lukusanoja
  • Leksa - harjoitella sanoja ja paikannimiä
  • Morfa - taivuttaa sanoja, yksinään tai lauseyhteyksissä
  • Vasta - vastaa kysymyksiin
  • Sahka - osallistua vuoropuheluun

Tavoitteenamme on antaa oppilaille mahdollisuus harjoitella alkuopetuksessa käytettyä perussanastoa. Useimmissa ohjelmissa oppilaat voivat rajoittaa sanaston oppikirjansa mukaan. Jos he mieluummin haluavat työskennellä tiettyjen teemojen kanssa, löytyy mahdoolisuus tulostaa teemasanalistoja.

Olemme rakentaneet kieliopin, jossa jokainen sanaluokka selittyy taivutuksesimerkkien ja käyttöesimerkkien avulla. Oppilaat löytävät kieliopin helposti OAHPA-ohjelman oikeassa yläkulmassa olevan valikon kautta.

Oppilaat voivat valita läntisen tai itäisen murteen. Tämä tarkoittaa, että sanastoa, taivutusmuotoja ja selityksiä mukautetaan murrevalikoiman mukaan. Ohjelma rakentaa tehtävät murrevalikoiman mukaan, esim parittomien verbien preesensmuotojen yhteydessä: "mii muitalat" (Itä), "mii muitalit" (Länsi). Ohjelma hyväksyy kuitenkin kaikki oppilaiden annetut muodot, ovatko he mistä murteesta tahansa, kunhan ne noudattavat saamen virallista ortografiaa.

Meillä on myös ohjelmia saamea osaaville oppilaille, jotka haluavat oppia lisää kielioppia ja syntaksi - VISL pelit - katso VISL-linkkiä oikealla. VISL-ohjelma Killerfiller sopii myös vasta-aloittaville opiskelijoille.

Linkki "Ressursit" tarjoaa sanakirjoja, sana- ja tekstianalyysia, mahdollisuuden rakentaa taivutusparadigmoja, sekä tietoa sanaluokista ja lausejäsenistä.

Jotkin näistä lisäohjelmien vielä betaversiot, mikä merkitsee sitä, että niissä voi olla virheitä. Kommentit ovat tervetulleita! (oahpa@uit.no).

Tekniset tiedot ja linkit

Tietoa hankkeesta