Vasta

Sámegillii | På norsk | In English | Suomeksi | På svenska

Vasta-ohjelmassa sinun on tarkoitus antaa vastauksia sattumanvaraisiin kysymyksiin. Harjoituksen tarkoituksena on harjoitella verbien ja nominien taivutusta. Ohjelma hyväksyy useita vastausvaihtoehtoja ja antaa kommentteja mahdollisiin virheisiin.

Ohjelma edellyttää, että vastaus annetaan kokonaisena ​​lauseena (lauseessa on oltava finiittiverbi). Jos kysymyksessä on me-pronomini, sinun pitää vastata pronominilla "te". Sama pätee myös, jos kysymyksessä on "te"-pronomini. Tavoitteena on harjoitella verbien taivutusta monipuolisesti subjekti-verbi-yhdistelmien avulla

Vasta-ohjelmassa on kaksi vaihtoehtoa: Vasta-S ja Vasta-F:

Vasta-S: Ohjelma antaa sinulle muutaman sanan, joita sinun pitää käyttää vastauksessasi. Sinun pitää taivuttaa siniset sanat oikein. Voit valita montako sinistä sanaa haluat ohjelman antavan sinulle. Ohjelmassa on seuraavat vaikeusasteet:

  • Taso 1: Vain preesens ja yksinkertainen sijakäyttö.
  • Tasot 1-2: Kysymykset tulevat myös preteritissä, vastauslauseessa voi olla monta verbiä sekä lauseenjäseniä, joissa on lukusanoja ja/tai demonstratiivipronomineja.

Vasta-F: Voit muotoilla vastauksesi vapaasti. Ohjelmassa on seuraavat vaikeusasteet:

  • Taso 1: Verbit vain preesensissä ja sijamuotojen peruskäyttö, lähinnä yksikössä.
  • Taso 1-2: Verbejä myös preteritissä ja enemmän monikkomuotoja, sekä lisäksi adverbiaalisijamuotoja.
  • Taso 1-3: Lukusanojen sijataivutus, kollektiiviset luvut, verbien konditionaalimuotoja.

Otamme mielellään vastaan kommentteja ohjelmasta: (oahpa@uit.no).

Linkki Vasta-ohjelmaan