Morfa

Sámegillii | På norsk | In English | Suomeksi | På svenska

Her får man trene på å bøye ord - enten enkeltord i Morfa-S, eller i setninger i Morfa-C slik at man også lærer hvilken sammenheng man skal bruke ordformene i.

Valgmuligheter

 • Ordklasse, se detaljer lenger ned på sida.
 • Stammetype (Morfa-S): likestavelses-, ulikestavelses- eller kontrakte stammer, eller alle.
 • Ordforråd fra lærebøker.
 • Man kan få norsk oversetting ved å trykke på ordet.
 • Hjelp: Når man skriver feil, kan man få tips om bøyninga.

Ordklasser og bøying

Ordklassene man kan arbeide med er substantiv, adjektiv, verb, pronomen og talord.

 • Substantiv: nominativ flertal og alle kasus, grunnord kommer i både entall og flertall. Er grunnordet i flertall, skal det bøyes i kasus i flertall.
 • Verb: indikativ presens og preteritum, perfektum, kondisjonalis, potensialis, imperativ og gerundium.
 • Adjektiv: som attributt eller som predikativ med komparering. Morfa-S har de samme bøyningskategoriene i alle kasus.
 • Pronomen: personlige, påpekende, relative, refleksive og resiproke, i alle kasus.
 • Tallord opp til 10 i ulike kasus, også som attributt til substantiv. Samlingstall og ordenstall med kasusbøyning. Morfa-S nivå 1 innholder bare tall i entall. Nivå 2 inneholder også flertall. Morfa-C inneholder tall i entall og flertall opp til 10.
 • Substantiv med genitive suffikser kommer snart, vi arbeider med dem.

Link til MORFA-S enkeltord

Link til MORFA-C setninger