Leksa

Sámegillii | På norsk | In English | Suomeksi | På svenska

Sátne-Quiz:in lea suohtas bargat, ja seammás olmmoš oahppá eanet sániid. Leksa lea ráhkaduvvon daidda geat leat oahpahallame sámegiela, muhto sáhttá maid heivet daidda geat dárbbašit hárjehallat čállit. Prográmma dohkkeha synonymaid, nu ahte omd. dolla-sáni sáhttá jorgalit sihke ild og bål. Sáddes dieđuid midjiide jus váillahat synonymaid!

Fuobmá ahte Leksa-prográmma olgeš ravddas sáhttá válljet juogo sániid dahje báikenamaid.

Válljenvejolašvuođat

 • Giellapárat
  • Sámegielas dárogillii/suomagillii, dahje dárogielas/suomagielas sámegillii.
 • Čále dušše ovtta sáni
  • Galgá čállit dušše ovtta sámi sáni, muhto dáru dahje suoma jorgalusas sáhttet lea eanet go okta sátni, omd. áhkku sáhttá jorgalit ná: gammel dame. Jus fálus válljet "Frásaid", de galggat čállit unnimustá guokte sámi sáni, báze dearvan
  • Sániid sáhttá ráddjet, juogo oahppogirjái dahje dihto fáddái.
 • Sátnevuorkká ráddjen
  • Sáhttá ráddjet sátnevuorkká go vállje juogo oahppogirjji dahje fáttá. Omd. "Davvin 1" ii sisttisdoala nu galle sáni. Báikenamaid sáhttá ráddjet, juogo geográfalaččat ("Sápmi" dahje "Máilbmi") dahje frekveanssa ektui ("dábálaš" dahje "hárve").

Leksa ulbmil lea ahte geavaheaddjit besset hárjehallat juohkebeaivválaš giela, ja vuođđun leat sánit mat leat álgooahpahusas, loga eanet dan birra Oahpa-sátnevuorká-siiddus. Mii sáhttit lasihit báikenammalisttu du guovllus, dahje mii sáhttit ráhkadit quizaid dihto fáttáin - omd. duojis, jus dus leat sátnelistu. Sáhtát váldit oktavuođa minguin!

Liŋka Leksa-prográmmii