Interjections

По-русски | In English | Suomeksi | På norsk

Tilbake til grammatikkens hovedside.

COMPLETE TRANSLATION OF THIS SITE IS IN THE WORKS.

Interjeksjoner, på norsk utropsord, er obøyelige ord som står for fullstendige setninger. Eksempel på norske interjeksjoner er au, uff, hurra men også hei, takk.

 • 'Tiõrv'!
 • (Hei!)
 • 'Späˊsseb'!
 • (Takk!)
 • 'Åå jemmede', guktie svijrie!
 • (Å nei og nei, som det svir!)
 • 'Hemmede bielien', guktie datne vååjnoeh!
 • (Nei og nei, hvordan du ser ut!)
 • 'Bajhke'! (Skitt au!)
 • 'Åå jidtedh', man stoerre datne sjïdteme!
 • (Å jøje meg, hvor stor du har blitt!)
 • 'Jöödtedh bielien'! Mij leah daate jis?
 • (Å jøje meg! Hva er nå dette?)
 • 'Assh dohkoe'! (Ha deg vekk!)
 • 'Bööresth'! (Skål!)
 • 'Dellie haatjen'! (Det var skitt!)
 • 'Nåå nåå'! (Ha det!)
 • 'Ijje'. (Nei.)

Visse interjeksjoner kan stå med andre ord.

 • 'Jõnn späˊsseb'!
 • (Mange takk!)

Flere interjeksjoner kan avledestil andre ordklasser.

 • 'tiõrvted'
 • (hilse)

Tilbake til grammatikkens hovedside.