Letter-like characters

По-русски | In English | Suomeksi | På norsk

A complete translation of this page is in the works.

Back to the main page of the grammar.

On the page Alphabet you find a list with all Skolt Sámi letters. Here the pronunciation of Skolt Sámi letter-like characters is explained by comparing them to English and in some cases to other languages.

The chart below shows Skolt Sámi example words. In the columns on the right side you can click on links and listen to how these words are pronounced by different dialect speakers from the old siidas Paaččjokk (PAS) 'Pasvik/Patsjoki' (which is closest to the old Neiden dialect), Peäc'cam (PET) 'Petsamo/Pechenga', Mueˊtǩǩ (MUO) 'Muotka', Njuõˊttjäuˊrr (NOT) 'Notozero' (which corresponds to the pronunciation of most Skolt Sámi speakers in Russia today) and Suõˊnn'jel (SUO) 'Suonikylä' (which corresponds to the pronunciation of most Skolt Sámi speakers in Sevettijärvi today). Not all words have a complete set of audio files. This is either because a word is not found in all dialects or we have not yet recorded a good pronunciation example for that word.

ˊ (soft sign)

Dette tegnet kalles for palatalisation sign ('soft sign') og det skrives som apostrof over mellomrom. Tegnet markerer at både vokalen til venstre og konsonanten til høyre, dvs hele stavelsen, uttales litt mjukere, omtrent som med en /i/-aktig lyd mellom vokal og konsonant.

Legg merke til følgende eksempler med og uten mjukhetstegnet:

täˊlvv /tæⁱlvv/ 'vinter' PAS PET MUO NOT SUO
tälvva /tælvva/ 'på vintern' PAS PET MUO NOT SUO
kääˊlles /kææⁱlles/ 'gammel mann' PAS PET MUO NOT SUO
käll /kæll/ 'panne' PAS PET MUO NOT SUO

ˈ (lenghth sign)

Dette tegnet er en apostrof. I skoltesamisk ortografi kaller vi det for 'lengdetegn' fordi den betegner en overlang konsonant. Det skrives mellom konsonantene, eller hvis det dreier seg om overlang lˈlj og nˈnj, mellom de første to konsonantene.

Husk at overlange konsonanter også gjerne skrives uten apostrof i skoltesamiske tekster, men tegnet anvendes konsekvent i ordbøkerne.

ʼ (hard sign)

Dette tegnet er et anførselstegn. I skoltesamisk ortografi kaller vi det for 'hardhetstegn' fordi det betegner grensen etter en palatalisert ('mjuk') stavelse, dvs en stavelse som er markert med soft sign.

Peäcˈcam /peætttsam/ 'Petsamo' PAS PET MUO NOT SUO
occanj /ottsanj/ 'a little' PAS PET MUO NOT SUO
suäˊbˈb /suæⁱbbb/ 'stick' PAS PET MUO NOT SUO
leiˊbb /lejⁱbb/ 'bred' PAS PET MUO NOT SUO