Andre bokstavstegn

По-русски | In English | Suomeksi | På norsk

Tilbake til grammatikkens hovedside.

ПОЛНЫЙ ПЕРЕВОД ДАННОЙ СТРАНИЦЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ.

På siden Alfabet finner du en liste med alle de skoltesamiske bokstavene. Her blir uttalen av de skoltesamiske bokstavene for konsonanter forklart ved hjelp av sammenlikning med norsk og i noen tilfelle med andre språk.

Tabellene nedenfor viser skoltesamiske eksempelord. Til høyre for hvert ord kan du klikke på lenker for å høre hvordan de uttales av forskjelige talare fra de gamle sidaene Paaččjokk (PAS) 'Pasvik' (som ligger nærmest den gamle Neidendialekten), Peäcˈcam (PET) 'Petsjenga', Mueˊtǩǩ (MUO) 'Muotka', Njuõˊttjäuˊrr (NOT) 'Notozero' (som tilsvarer uttalen til de fleste skoltesamene i Russland idag) og Suõˊnnʼjel (SUO) 'Suonikylä' (som tilsvarer uttalen til de fleste skoltesamene i Sevettijärvi idag). Tyværr har ikke alle ord et komplett set av lydfiler, enten fordi det motsvarende ordet ikke finnes i dialekten eller vi har ikke ennå kunnat spela in bra uttale for just dette eksempel.

ˊ (мягкий знак)

Dette tegnet kalles for palataliseringstegn ('мягкий знак') og det skrives som apostrof over mellomrom. Tegnet markerer at både vokalen til venstre og konsonanten til høyre, dvs hele stavelsen, uttales litt mjukere, omtrent som med en /i/-aktig lyd mellom vokal og konsonant.

Legg merke til følgende eksempler med og uten mjukhetstegnet:

täˊlvv /tæⁱlvv/ 'зима' PAS PET MUO NOT SUO
tälvva /tælvva/ 'зимой' PAS PET MUO NOT SUO
kääˊlles /kææⁱlles/ 'старик' PAS PET MUO NOT SUO
käll /kæll/ 'лоб' PAS PET MUO NOT SUO

ˈ (долгий знак)

Dette tegnet er en apostrof. I skoltesamisk ortografi kaller vi det for 'lengdetegn' fordi den betegner en overlang konsonant. Det skrives mellom konsonantene, eller hvis det dreier seg om overlang lˈlj og nˈnj, mellom de første to konsonantene.

Husk at overlange konsonanter også gjerne skrives uten apostrof i skoltesamiske tekster, men tegnet anvendes konsekvent i ordbøkerne.

Peäcˈcam /peætttsam/ 'Petsamo' PAS PET MUO NOT SUO
occanj /ottsanj/ 'чуть-чуть' PAS PET MUO NOT SUO
suäˊbˈb /suæⁱbbb/ 'палка' PAS PET MUO NOT SUO
leiˊbb /lejⁱbb/ 'хлеб' PAS PET MUO NOT SUO

ʼ (твёрдый знак)

Dette tegnet er et anførselstegn. I skoltesamisk ortografi kaller vi det for 'hardhetstegn' fordi det betegner grensen etter en palatalisert ('mjuk') stavelse, dvs en stavelse som er markert med mjukhetstegnet.