Om adverber

Sámegillii | På norsk | In English

Tilbake til grammatikk hovedside.

Adverb er ord som forteller hvor, når og hvordan en handling inntreffer. De fleste adverb er ubøyelige, men noen adverb har små bøyingsparadigmer.

Stedsadverb

Stedsadverb forteller hvor en handling inntreffer. Disse kan ha små bøyningsparadigmer, slik at man blant annet kan skille mellom illativ og lokativ. Ord som doppe dáppe dieppe har en lokativ betydning, mens ord som dohko deike diehko har en illativ betydning. Ord som dákko, duokko, diekko har også lokativ betydning. De brukes om strekning eller et avgrenset område.

 • Elle lea 'dáppe'. (Elle er her.)
 • Elle boahtá 'deike'. (Elle kommer hit.)
 • Leat go 'dieppe' riššat? (Er det fyrstikker der?)
 • Mun buvttán 'diehko' riššaid. (Jeg bringer fyrstikkene dit.)
 • 'Doppe' gávdnojit gearbmašat. (Det fins slanger der.)
 • De gal in háliit dohko vuolgit. (Da vil jeg ikke dra dit.)
 • Olbmot galget 'dákko' vázzit.
 • (Fotgjengere skal gå her (langs denne veien).)

Av himmelretninger og andre orienteringsord kan man også få stedsadverb, f.eks davvin davás lullin lulás. Legg merke til at det er ordene med 's'-endelse som har illativ betydning. Eksempler:

 • Ánte orru 'davvin'. (Ánte bor nordpå.)
 • Ánte fárre 'davás'. (Ánte flytter nordover.)
 • Sárá lea 'olgun'. (Sárá er ute.)
 • Sárá manná 'olggos'. (Sárá går ut.)
 • Ivvár lea 'vuollin'. (Ivvár er nede.)
 • Ivvár manná 'vulos'. (Ivvár går ned.)
 • Mánát stohket 'badjin'. (Barna leker oppe.)
 • Mánát vihke 'bajás'. (Barna sprang opp.)
 • Sii leat guhká ássan 'lullin'. (De har bodd lenge sørpå.)
 • In fárre 'lulás'. (Jeg flytter ikke sørover.)
 • Eallu vulggii 'luksa'. (Reinflokken satte kursen sørover.)
 • 'Máddin' šaddet juohke lágan šattut.
 • (Sørpå vokser det all slags frukt.)
 • Guoros bursa 'máttás' doalvu.
 • (En tom lommebok fører deg sørover.)
 • 'Oarjin' bohtet čeahpes olbmot.
 • (Fra vest kommer det flinke folk.)
 • Mii fertet 'oarjjás' johttát. (Vi må flytte mot vest.)
 • In gille 'siste' čohkkát. (Jeg gidder ikke å sitte inne.)
 • Allet mana vuos 'sisa'. (Ikke gå inn enda.)
 • 'Nuortan' bohte viisásat. (Fra øst kom det vise menn.)
 • Eat berre 'nuorttas' ribahit ealu.
 • (Vi bør ikke miste flokken østover.)
 • Don it njuiken 'guhkás'. (Du hoppet ikke langt.)
 • Don leat nu 'guhkkin', muhto liikká nu 'lahka'.
 • (Du er så langt borte, men likevel så nær.)
 • Gullet, mánát! Allet viegat 'duohkot deike'!
 • (Hør her, barn! Ikke spring hit og dit!)
 • Nu moai vuojašeimme 'ruoktot ovdan'.
 • (Slik kjørte vi fram og tilbake.)
 • Ihttin mii vuoddját 'ruoktot'.
 • (I morgen kjører vi hjem.)
 • 'Ruovttus' lei dievas moivi.
 • (Hjemme var det fullstendig kaos.)
 • Mii vuoddjáimet 'ruovttus' golmma áigge.
 • (Vi kjørte hjemmefra i tre-tiden.)
 • Nuppe beaivvi juo máhcaiga 'ruovttoluotta'.
 • (Allerede dagen etter kom de tilbake.)
 • Álggos son lávkii 'ovddos' ja dasto guokte lávkki 'maŋos'.
 • (Først tok han et skritt framover, og deretter to skritt bakover.)
 • Mánát vázze 'gitta' Guovdageidnui.
 • (Barna gikk helt til Guovdageaidnu.)
 • Ovllá vujii máŋgii 'ovddos maŋos' biillain ovdal go deaivvai njuolga sázuid gaskii.
 • (Ovllá kjørte bilen fram og tilbake flere ganger før han fikk den plassert mellom strekene.)
 • Dal fertet 'ovddosguvlui' jurddašit.
 • (Nå må vi tenke framover.)
 • Genaid bokte sáhttá guorrat olmmošsoga 'maŋosguvlui'.
 • (Ved hjelp av genene kan man følge menneskeslekta bakover i tid.)
 • Don čuoččut mu 'ovddas'. (Du står i veien for meg.)

Nordsamisk har spørreadverbene gosa gos gokko. Alle kan oversettes med 'hvor'. gosa har illativ betydning, mens gos og gokko har lokativ betydning. gokko brukes om et avgrenset område.

 • 'Gosa' dii áigubehtet fárret? (Hvor skal dere flytte?)
 • 'Gos' don leat čuohpaduvvon.
 • (Hvor (i hvilket sykehus) er du blitt operert?)
 • 'Gokko' don leat čuohpaduvvon?
 • (Hvor (på kroppen) er du blitt operert?)
 • 'Gos' don boađát? Mun boađán vuovddis.
 • (Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra skogen.)
 • 'Gokko' don bohtet? Mun bohten bajit luotta.
 • (Hvor kom du? Jeg kom langs øverveien.)

Tidsadverb

Tidssadverb forteller når en handling inntreffer. Eksempler er ordene dál dalle eske ikte dolin.

Tidsadverb kan også være avledet, f.eks. av årstidene, dálvet geasset giđđat čakčat. Spørreadverb er goas goassážii, som kan oversettes med 'når' og 'når til'. Når spørsmålet inneholder goassážii, da skal svaret inneholde et tidsuttrykk i illativ.

 • 'Goas' mii galgat geargat? Na 'ihttin'.
 • (Når skal vi bli ferdige? I morgen.)
 • 'Goassážii' mii galgat geargat? Na 'ihttážii'.
 • (Når skal vi være ferdig? Til i morgen.)

Flere eksempelsetninger:

 • Mii geargat 'odne'. (Vi blir ferdige idag.)
 • 'Ihttin' álgá juovlaluopmu. (I morgen begynner juleferien.)
 • Mun oidnen Sárá 'ikte'. (Jeg så Sárá i går.)
 • Mii fitnat 'dávjá' Romssas. (Vi er ofte i Tromsø.)
 • Áhkku lea 'hárve' buohcci. (Bestemor er sjelden syk.)
 • Moai náitaleimme 'diibmá'. (Vi to giftet oss i fjor.)
 • Don leat 'álo' heajos mielas. (Du er alltid i dårlig humør.)
 • 'Muhtomin' in ipmir maid son dadjá.
 • (Noen ganger forstår jeg ikke hva han sier.)
 • 'Dálvet' sáhttá čuoigat, muhto 'geasset' gal ii sáhte.
 • (Om vinteren kan man gå på ski, men ikke om sommeren.)
 • 'Giđđat' sáhttet leat dulvvit.
 • (Om våren kan det være flom.)
 • 'Čakčat' álgá skuvla. (Om høsten begynner skolen.)
 • Moai letne 'áigá' geargan. (Vi to er ferdige for lenge siden.)
 • Mun oidnen su 'eske'. (Jeg så henne isted.)
 • 'Dolin' ledje mádjigat dáppe.
 • (Før i tida fantes det bevere her.)
 • Moai letne 'easka' boahtán. (Vi to har nettopp kommet.)
 • Mun vuolggán 'dál'. (Jeg drar nå.)
 • 'Dalle' go áddjá elii, láviimet juoŋastit.
 • (Da bestefar levde, pleide vi å fiske med garn under isen.)
 • Mii leat 'guhká' vuordán. (Vi har ventet lenge.)
 • Sámmol liiko 'ihkku' johtit.
 • (Sámmol liker å reise om natten.)
 • 'Iđđes' lei guoldu, muhto 'beaivet' de firtii.
 • (Om morgenen var det snøfokk, men ut på dagen ble det fint vær.)
 • 'Goas' dus lea riegádanbeaivi? (Når har du bursdag?)
 • 'Eahkes' lei ipmilbálvalus girkus.
 • (Om kvelden var det gudstjeneste i kirka.)
 • Manne it leat 'ovdal' boahtán?
 • (Hvorfor har du ikke kommet før?)
 • Oasseváldit bohtet 'maŋŋelaš'.
 • (Deltakerne kommer senere.)
 • Doavttir bođii 'árrat' bargui. (Legen kom tidlig på jobb.)
 • Mánát leat 'maŋŋit' nohkkan. (Barna har lagt seg sent.)
 • Reaŋga lea 'čađat' dájuhan du.
 • (Drengen har lurt deg hele tiden.)
 • Boađe sisa 'dakkaviđe'! (Kom inn med en gang!)
 • Mii álgit 'ovttatmano'. (Vi setter i gang straks.)
 • Manne don 'ovtto' biegut? (Hvorfor klager du hele tiden?)
 • Lean 'duollet dálle' bargan teáhteris.
 • (Jeg har jobbet på teateret av og til.)
 • Leat go 'ain' suhtus? (Er du fortsatt sint?)
 • Mun lean 'juo' geargan. (Jeg er allerede ferdig.)
 • Leat go don 'goassege' leamaš Ruoššas?
 • (Har du noensinne vært i Russland?)
 • Goas don 'fas' boađát?(Når kommer du igjen?)
 • 'Dasto' ferten eará čovdosa gávdnat.
 • (I så fall må jeg finne en annen løsning.)
 • Leat go du buvssat 'vuot' duolvan?
 • (Er buksene dine blitt skitne igjen?)
 • Soai olliiga mollii 'oktanaga'.
 • (De kom i mål samtidig.)
 • 'Álggos' mun in ipmirdan maidege.
 • (I begynnelsen forstod jeg ingenting.)
 • 'Loahpas' mii vuolláneimmet.
 • (Til slutt ga vi opp.)
 • 'Maŋážassii' son ollii muhtun stobu lusa.
 • (Omsider kom han fram til en stue.)
 • 'Dađistaga' mii hárjáneimmet buollašii.
 • (Etterhvert ble vi vant til kulda.)
 • Mun lean barggus 'gitta' bearjadahkii.
 • (Jeg er på jobb helt til fredag.)

Merk: på nordsamisk uttrykker man 'aldri' med nektelsesverb + goassege:

 • In leat goassege meara oaidnán. (Jeg har aldri sett havet.)
 • Son ii leat goassege duhtavaš. (Han er aldri fornøyd.)
 • Moai ean vuollán goassege. (Vi to gir aldri opp.)

Måteadverb

Måteadverb forteller hvordan en handling utføres eller hvordan noe skjer. Nordsamisk har et spørreadverb, 'movt', som kan oversettes med 'hvordan'. Svaret kan inneholde for eksempel ordene ná nuo nie nu, som alle kan oversettes med 'slik'. Flere eksempler:

 • Mun čálán 'ná'. (Jeg skriver slik.)
 • 'Movt' duinna manná? (Hvordan går det med deg?)
 • 'Movt' don mátkkoštat Romsii?
 • (Hvordan reiser du til Tromsø?)
 • Sárá buohccái 'fáhkka'. (Sara ble brått syk.)
 • 'Fáhkkestaga' iđistii golleloddi.
 • (Plutselig kom det til syne en gullfugl.)
 • Fabrihkkabargit ledje 'suoli' doallan čoahkkima.
 • (Fabrikkarbeiderne hadde holdt et møte i all hemmelighet.)
 • Ale čále nu 'summal'. (Ikke skriv så slurvete.)
 • Oahpaheaddji lei 'summal' válljen vehkiid.
 • (Læreren hadde valgt ut assistenter på slump.)
 • Mun boađán 'okto'. (Jeg kommer alene.)
 • Uksa lea 'gitta'. (Døra er igjen.)
 • Oarra lea reagas 'gitta'. (Tauet er fast i sleden.)

Man kan også lage måteadverb av adjektiv. Av adjektivet buorre får vi adverbet bures. For andre adjektiv finnes det regler for hvordan man lager adverb. Likestavelses- og kontrakte adjektiv får endelsen '-t' eller '-et' lagt til akkusativ-/genitivformen. Legg merke til at '-et' fører til diftongforenkling. Ulikestavelsesadjektiv får endelsen '-it' lagt til akkusativ-/genitivformen.

 • Bohtosat leat 'buorit'. Don leat bargan 'bures'.
 • (Resultatet er bra. Du har jobbet godt.)
 • Dus lea 'čáppa' čála. Don čálát 'čábbát'.
 • (Du har pen skrift. Du skriver pent.)
 • Ánte lea 'njoahci'. Ánte bargá 'njoazit/njozet'.
 • (Ánte er treg. Ánte jobber sakte.)
 • Ánte lea 'jođán'. Ánte bargá 'jođánit'.
 • (Ánte er snar. Ánte jobber fort.)
 • Dus lea 'vuogas' čilgehus. Don čilget 'vuohkkasit'.
 • (Du har en grei forklaring. Du forklarer på en grei måte.)

Av komparative og superlative adjektiv kan man også lage adverb på samme måte:

 • Dus lea 'čábbát' čála go mus. Don čálát 'čábbábut' go mun.
 • (Du har penere skrift enn meg. Du skrivere penere enn meg.)
 • Ánte lea 'jođáneamos'. Ánte bargá jođánepmosit.
 • (Ánte er raskest. Ánte jobber fortest.)

Andre adverb

Adverb kan også uttrykke årsak og grad. Årsaksadverber er for eksempel manne danne. Gradsadverb står til et adjektiv eller adverb. Dette er ord som for eksempel hui oalle oba menddo.

 • Eadni lea 'hui' váibbas. (Mor er veldig trøtt.)
 • Eadni lea 'oalle' váibbas. (Mor er ganske trøtt.)
 • Eadni lea 'oba' váibbas. (Mor er temmelig trøtt.)
 • Eadni lea 'menddo' váibbas. (Mor er altfor trøtt.)
 • 'Manne' leat deike boahtán?
 • (Hvorfor er du kommet hit?)
 • 'Danne' mii leat maŋŋonan.
 • (Derfor er vi forsinket.)
 • Leat go 'áibbas' gáigi? (Er du helt dum?)
 • Dan gal lean 'oalát' vajálduhttán.
 • (Det har jeg helt glemt)
 • Diesa mun gal 'ille' jáhkán.
 • (Det der tror jeg nesten ikke på.)
 • Odne gal in 'báljo' astta.
 • (I dag har jeg nesten ikke tid.)
 • Mun lean 'veahá' beahtahallan.
 • (Jeg er litt skuffet.)
 • Moai 'measta' vulge dohko.
 • (Vi to er på nippet til å dra dit.)
 • Moai 'goasii' báziime busses.
 • (Vi mistet nesten bussen.)
 • In gille 'šat' diggot.
 • (Jeg gidder ikke å krangle mer.)
 • Mánát eai jeagadan su 'obanasiige'.
 • (Barna hørte ikke på ham i det hele tatt.)
 • Don dulkot buot 'aivve' bahá guvlui.
 • (Du tolker alt bare i negativ retning.)
 • Mus leat 'dušše' guokte máná.
 • (Jeg har bare to barn.)
 • Muital 'juste' movt dat lei!
 • (Fortell akkurat hvordan det var!)