Konjunksjoner og subjunksjoner

Sámegillii | På norsk | In English

Tilbake til grammatikk hovedside.

Konjunksjoner er ord som binder sammen ledd av samme type:

 • Piera 'ja' Lemet leaba boahtán.
 • (Piera og Lemet har kommet.)
 • Mun oainnán 'sihke' Piera 'ja' Lemeha.
 • (Jeg ser både Piera og Lemet.)
 • Mun lean sápmelaš, 'muhto' in máhte sámegiela.
 • (Jeg er same, men kan ikke samisk.)

Subjunksjoner knytter bisetningen til hovedsetningen:

 • 'Jus' asttán, 'de' boađán.
 • (Hvis jeg har tid, så kommer jeg.)
 • Iŋgá dadjá 'ahte' Elle boahtá.
 • (Ingá sier at Elle kommer.)

Noen konjunksjoner og subjunksjoner kan bety forskjellige ting, f.eks. go, som kan bety både 'når', 'fordi' og 'enn'. Noen betydninger kan uttrykkes på forskjellige måter, f.eks. 'eller', som kan uttrykkes med vai, dahje, -ge. I spørsmål brukes vai, og i nektende setninger brukes partikkel -ge sammen med det nektende verbet. Ellers brukes dahje:

 • Mun boađán odne 'dahje' ihttin.
 • (Jeg kommer i dag eller i morgen.)
 • Boađátgo odne 'vai' ihttin?
 • (Kommer du i dag eller i morgen?)
 • In juga gáfe 'inge' deaja.
 • (Jeg drikker verken kaffe eller te.)
 • Jugan 'juogo' gáfe 'dahje' deaja.
 • (Jeg drikker enten kaffe eller te.)
 • Mun boađán 'go' asttán.
 • (Jeg kommer når jeg har tid.)
 • Mun boađán 'go' lean bovdejuvvon.
 • (Jeg kommer fordi jeg er invitert.)
 • Mun boađán 'danne go/danin go /dainna go/dan dihte go/ lean bovdejuvvon.
 • (Jeg kommer fordi jeg er invitert.)
 • Mun lean stuorát 'go' don.
 • (Jeg er større enn deg.)
 • Veahkehan du 'vai' gearggat.
 • (Jeg hjelper deg slik at du blir ferdig.)
 • Veahkehan du 'nu ahte' gearggat.
 • (Jeg hjelper deg slik at du blir ferdig.)
 • Veahkehan du 'vaikko' it dárbbašge veahki.
 • (Jeg hjelper deg selv om du ikke trenger hjelp.)
 • Don borat 'dego' spiidni.
 • (Du spiser som en gris.)
 • Daga 'nugo' mun.
 • (Gjør som jeg.)

Subjunksjonen go kan også kombineres med adverb og postposijonsuttrykk:

 • Mun boađán 'ovdal go' don vuolggát.
 • (Jeg kommer før du drar.)
 • Mun boađán easkka 'maŋŋil go' don leat mannan.
 • (Jeg kommer først etter at du har dratt.)
 • Vuordde 'dassážii go' mun boađán.
 • (Vent til jeg kommer.)
 • Bargen leavssuid 'dan botta go' earát ođđe.
 • (Jeg gjorde lekser mens de andre sov.)
 • Vuolggán 'dalle go' gávppit rahpasit.
 • (Jeg drar når butikkene åpner.)
 • Lea guokte jagi 'dassái go' bohten Romsii.
 • (Det er to år siden jeg kom til Tromsø.)