Substantiv

Sámegillii | På norsk | In English

Substantiv er navneord - det kan være folk, dyr, ting, prosesser eller abstrakte forhold, f.eks.: nieida (jente), Káre, beavdi (bord), ráhkisvuohta (kjærlighet), viehkan (løping), dávda (sykdom), Norga. Substantivene har kásusfomer og de fleste substantivene har både entalls- og flertallsformer.

Substantiver bøyes i kasus, som er bøyningsformer som markerer hvilken funksjon substantivet har i setningen. I nordsamisk er det sju kasus:

  • Nominativ er grunnformen, men kan også være i flertall: 'Gussa' lea olgun. 'Gusat' leat olgun.
  • Akkusativ er kasus for objektet: Mun oasttán 'gusa'. 'Gusaid' mun oainnán.
  • Genitiv angir eieform, og brukes også med pre- og postposisjon: 'gusa' juolgi, 'viesu' šiljus, 'viesuid' ovddabealde
  • Illativ betegner bevegelse til eller inn i noe: Mun attán biepmu 'gussii' ja 'sávzzaide'.
  • Lokativ betegner på/i stedet eller fra stedet: 'Gusas' oaččut mielkki. 'Nieiddas' lea gussa.
  • Komitativ gir ofte betydningen "med": Mun bohten 'biillain'. Son háleštii 'skihpáriiguin'.
  • Essiv er tilstandskasus som ofte gir betydningen "som": Elle bargá 'oahpaheaddjin'. Mun gohčodan beatnaga 'Čáhppen'.

I samisk får substantivene ulike bøyingsendelser, alt etter hvor mange stavelser det er i den siste takta i ordet i flertall. Det er

  • likestavelsessubstantiv, f.eks. gussa - gusat, vilbealli - vilbealit,
  • ulikestavelsessubstantiv rieban - riebanat, nisu - nissonat og
  • kontrakte substantiv boazu - bohccot, bálggis - bálgát.

Her kan du lese mer om substantiv .

Tilbake til grammatikk hovedside.