Substantiv

Sámegillii | På norsk | In English

Substantiv er navneord - det kan være folk, dyr, ting, prosesser eller abstrakte forhold, f.eks.: nieida (jente), Káre, beavdi (bord), ráhkisvuohta (kjærlighet), dávda (sykdom), Norga. Substantivene har kásusfomer og de fleste substantivene har både entalls- og flertallsformer.

Substantiver bøyes i kasus, som er bøyningsformer som markerer hvilken funksjon substantivet har i setningen. I nordsamisk er det sju kasus:

  • Nominativ - som angir grunnformen (presentasjonsformen): 'Gussa' lea olgun.
  • Akkusativ - som er kasus for objektet: Mun oasttán 'gusa'.
  • Genitiv - som angir eieform: 'gusa' juolgi.
  • Illativ - som betegner bevegelse til eller inn i noe: Mun attán biepmu 'gussii'.
  • Lokativ - som betegner på/i stedet eller fra stedet: 'Gusas' oaččut mielkki.
  • Komitativ - er kasus som ofte gir betydningen "med": Mun bohten 'gusain'.
  • Essiv - er tilstandskasus som ofte gir betydningen "som": 'gussan'

I samisk får substantivene ulike bøyingsendelser, alt etter hvor mange stavelser det er i den siste takta i ordet i flertall. Det er

  • likestavelsessubstantiv, f.eks. gussa - gusat, vilbealli - vilbealit,
  • ulikestavelsessubstantiv rieban - riebanat, nisu - nissonat og
  • kontrakte substantiv boazu - bohccot, bálggis - bálgát.

Det viktig å passe på diftongforenkling og stadieveksling når man bøyer orda.

Her kan du lese mer om substantiv .

Tilbake til grammatikk hovedside.