Tallord

Sámegillii | På norsk | In English

Tallord er ord som forteller hvor mange ting uttrykk refererer til. De deles inn i grunntall, ordenstall og samlingstall. Bare grunntall hører til ordklassen tallord. Det er ord som okta, guokte, golbma (en, to, tre). Ordenstall er adjektiv: vuosttaš, nubbi, goalmmát (første, andre, tredje). Samlingstall er substantiv: guovttis, golmmas, njealjis (to personer, tre personer, fire personer).

Tallord kan brukes alene som setningsledd i setningen, her f.eks. som predikativ og objekt:

  • Mun bohten 'goalmmádin'. (Jeg kom på tredje plass).
  • Mun válddán 'goalmmáda'. (Jeg tar den tredje).

Når de står alene, bøyes tallord i alle kasus.

Grunntall og ordenstall kan også stå sammen med et substantiv. Ordenstall bøyes ikke foran et substantiv, mens grunntall følger bestemte regler for samsvarsbøyning:

  • Mun válddán 'goalmmát' vuoru. (Jeg tar den tredje vakten).
  • Mun vuorddán 'goalmmát' beaivái. (Jeg venter til den tredje dagen).
  • Mun válddán 'golbma' vuoru. (Jeg tar tre vakter).
  • Mun attán liđiid 'golmma' olbmui. (Jeg gir blomster til tre personer).

Legg merke til at substantivet står i entallsform etter et tallord i entallsform, selv om det er snakk om flere ting. Flertall brukes bare i flertallsord, slik som høytider, feiringer og par (et par sokker, et par bukser osv.), og da skal både tallordet og substantivet være i flertall. Dáppe leat odne 'golmmat heajat'. (Det er tre bryllup her i dag).

Her kan du lese mer om tallord .

Tilbake til grammatikk hovedside.