Pronomen

Sámegillii | På norsk | In English

Pronomener er ord som står i stedet for substantiv slik at man bruker det istedenfor å gjenta substantivet. Noen pronomen kan stå foran et substantiv. De fleste pronomen bøyes i entall og flertall og i alle kasus. Det finnes flere slags pronomen:

Personlige pronomen, som ofte peker tilbake på et substantiv eller på en person som nettopp er nevnt eller som er med i samtalen: f.eks. mun (jeg), du (deg/din), singuin (med dem)

Påpekende pronomen, som brukes når man refererer til ting man ser, eller ting som er forstått i konteksten: f.eks. dát (dette/denne), dien (det/den der), duos (i/av den der borte), dasa (til den)

Spørrende og relative pronomen, som innleder spørsmål eller relative bisetninger: f.eks. mii (hva/som), guhte (hvilken/som), geainna (med hvem/som ... med)

Refleksive pronomen, som viser til subjektet i setningen: f.eks. ieš (sjøl), alccesan (til meg sjøl), iežas (hans/hennes egen)

Resiproke pronomen, som består av to ord og betyr 'hverandre': f.eks. goabbat guoimmáde (dere to hverandre), nubbi nuppiin (med hverandre)

Ubestemte pronomen, som ikke viser til noen bestemt: f.eks. buohkaide (til alle), muhtun (noen), juohke (hver)

Du kan klikke på pronomentypene for å lære om bøyning osv.

Tilbake til grammatikk hovedside.