Adjektiv

Sámegillii | På norsk | In English

Adjektiv forteller hvordan noe eller noen er, f.eks. hvordan det/den ser ut, f.eks. Mus lea 'rukses' biila. Son lea 'lihkolaš'.

Adjektivene bøyes forskjellig, alt etter hvor mange stavelser det er i den siste takta i ordet i flertall nominativ. Det finnes

  • likestavelsesadjektiv, f.eks. nuorra - nuorat, čeahppi - čeahpit.
  • ulikestavelsesadjektiv, f.eks. suohtas - suohttasat, bivnnut - bivnnuhat.
  • kontrakte adjektiv, f.eks. njálggis - njálgát, stuoris - stuorrát, , jierbmái - jierbmát.

Adjektiv har attributtform når det står foran substantivet: Sis lea 'fiskes' viessu. Når adjektivet står etter substantivet, har det predikativform: Viessu lea 'fiskat'. Viesut leat 'fiskadat'.

Man kan adlede adjektiver til komparativ og superlativ: 'unni - unnit - unnimus' (liten - mindre - minst).

Adjektiv kan brukes som substantiv og bøyes da i alle kasus, som er bøyningsformer som markerer hvilken funksjon adjektivet har i setningen. I nordsamisk er det sju kasus. Bøyningsmønsteret er det samme som for substantiver.

  • Nominativ: Nieida lea 'rikkis'.
  • Akkusativ: Bovdejedje dušše 'riggáid' festii. Mun oasttán 'hálbbibu'.
  • Genitiv: riggá (den rikes). Mun dovddan máŋga 'riggá'. 'Jallaid' gaskkas lei jierbmái.
  • Illativ: Mun adden eanet vahkkoruđa 'boarrásebbui'. Dát lea fálaldat 'riggáide'.
  • Lokativ angir på/i/hos eller fra. Lokativ kan også fortelle hvem som har noe:'Jallas' ii leat ollu jierbmi. Sii soitet oažžut veahki 'riggáin'.
  • Komitativ: Mun hupmen muhtun 'jallain'.
  • Essiv: Mun dovden iežan 'jallan'.

Her kan du lese mer om adjektiv .

Tilbake til grammatikk hovedside.