Om interjeksjoner

Sámegillii | På norsk | In English

Tilbake til grammatikk hovedside.

Interjeksjoner, på norsk utropsord, er ord som står utenfor setningslæra, og står i steden for setninger. Eksempel på norske interjeksjoner er au, uff, hurra.

Samiske interjeksjonar er f.eks. hei, geah, vuoi, hás, ce, hrus. 'hei' og 'geah' er tilrop til mennesker eller bare uttrykk for forundring, mens 'ce' og 'hrus' er tilrop til hunder. 'vuoi' kan uttrykke mye, blant annet skuffelse og forundring. Andre interjeksjoner er lydmalende ord som njáv, beavgga beavgga.

 • 'Hei', movt dat girddihii.
 • (Du verden, hvilken fart den fikk.)
 • 'Geah'! Lean rabas julggiid olggos vázzilan.
 • (Nei se! Nå har jeg gått ut uten sko.)
 • 'Vuoi', go lea váivi.
 • (Uff, det er så trist.)
 • Benne, 'ce'!
 • (Benne, kom hit!)
 • 'Hrus' eret, soffá alde!
 • (Kom deg opp av sofaen (til hund)!)
 • Bussá njávgá 'njáv'.
 • (Katta mjauer mjau.)