Interjeksjoner

По-русски | In English | Suomeksi | På norsk

Tilbake til grammatikkens hovedside.

Interjeksjoner, på norsk utropsord, er ubøyelige ord som står for fullstendige setninger. Eksempler på norske interjeksjoner er au, uff, hurra men også hei, takk.

 • 'Tiõrv'!
 • (Hei!)
 • 'Späˊsseb'!
 • (Takk!)
 • 'Åå jemmede', guktie svijrie!
 • (Å nei og nei, som det svir!)
 • 'Hemmede bielien', guktie datne vååjnoeh!
 • (Nei og nei, hvordan du ser ut!)
 • 'Bajhke'! (Skitt au!)
 • 'Åå jidtedh', man stoerre datne sjïdteme!
 • (Å jøje meg, hvor stor du har blitt!)
 • 'Jöödtedh bielien'! Mij leah daate jis?
 • (Å jøje meg! Hva er nå dette?)
 • 'Assh dohkoe'! (Ha deg vekk!)
 • 'Bööresth'! (Skål!)
 • 'Dellie haatjen'! (Det var skitt!)
 • 'Nåå nåå'! (Ha det!)
 • 'Ijje'. (Nei.)

Visse interjeksjoner kan stå med andre ord.

 • 'Jõnn späˊsseb'!
 • (Mange takk!)

Flere interjeksjoner kan avledestil andre ordklasser.

 • 'tiõrvted'
 • (hilse)

Tilbake til grammatikkens hovedside.