Verb

По-русски | In English | Suomeksi | På norsk

Tilbake til grammatikkens hovedside.

Innledning

Verbet forteller hva som skjer eller hva som gjøres.

Man kan avlede verb fra andre ordklasser eller fra andre verb, f.eks. ?? og ??. Her kan du lese mer om verb derivasjon.

Verb bøyes både i finitte og infinitte former:

  • Infinitt verbbøyning har bare en form og uttrykker ikke person og tall, f.eks. infinitiv: xxx (å komme) og perfektum partisipp: xxx (kommet).
  • Finitt verbbøyning har flere former som uttrykker både modus, person og tall.

Modus er en bøyningsform av verbet som betegner den talendes forhold til det som sies. Vi har fire modus på skoltesamisk:

  • Indikativ (fortellende form): xxx. (Jeg kommer i morgen.)
  • Imperativ (bydeform): 'xxx! (Kom (du) hit!)
  • Kondisjonalis (betinget form): 'xxx! (xxx)
  • Potensialis (mulighetsform): 'xxx! (xxx)

Person og tall er bøyningskategorier som uttrykker kongruens med subjektet: xxx 'xxx', xxx 'xxx' (jeg 'kommer', vi 'kommer', hun 'kommer', vi 'kommer').

Det er viktig å passe på vokal- og konsonantveksling samt palatalisering når man bøyer verbet.

Tilbake til grammatikkens hovedside.