Alfabet og uttale – Intro

По-русски | In English | Suomeksi | På norsk

Tilbake til grammatikkens hovedside.

På siden Alfabet finner du en liste med alle de skoltesamiske bokstavene. Der kan du også lytte til den generelle uttalen av hver bokstav. På de andre sidene blir uttalen av de skoltesamiske bokstavene for vokaler, konsonanter og andre bokstavtegn forklart ved hjelp av eksempelord som du kan lytte på.

Husk at noen bokstaver i skoltesamisk har en annen uttale enn i norsk. Dessuten finnes det bokstaver som norsk ikke har. Ellers følger skoltesamisk rettskrivning uttalen meget nøye. Vi har derfor i denne forklaringen bare unntagelsesvis brukt en slags forenklet transkripsjon ("lydskrift"). Det er det du finner mellom skråstrekene / … /. Lydskriften skal bare gi deg en omtrentlig forestilling om hvordan uttalen er. Det er altså ikke den egentlige skoltesamiske rettskrivningen!

Vi følger her den rettskrivningen som er offisiell i Finland og som også blir brukt i Russland i dag. Den offisielle ortografien bruker den finske bokstaven Ä ä, men det går greit hvis du foretrekker å bruke den norske bokstaven Æ æ i stedet.

Observer at våre forklaringer er for folk uten kunnskap i fonologi ("uttalelære"). Vi sammenligner derfor uttalen mest med norsk eller andre språk, eller vi forsøker å finne andre enkle måter å forklare uttalen på. For bedre fonologiske forklaringer se følgende kilder:

  • Feist, T. 2010: A grammar of Skolt Saami. Manchester.
  • Korhonen, M. / Mosnikoff / Sammallahti, P. 1973: Koltansaamen opas. Helsinki
  • Moshnikoff, S. / Moshnikoff J. / Koponen, E. 2009: Koltansaamen koulukielioppi. Inari.

Husk at trykket i skoltesamisk vanligvis faller på første stavelse.