Vokaler

По-русски | In English | Suomeksi | På norsk

Tilbake til grammatikkens hovedside.

På siden Alfabet finner du en liste med alle de skoltesamiske bokstavene. Her blir uttalen av de skoltesamiske bokstavene for vokaler forklart ved hjelp av sammenligning med norsk og i noen tilfeller med andre språk.

Tabellene nedenfor viser skoltesamiske eksempelord. Til høyre for hvert ord kan du klikke på lenker for å høre hvordan de uttales av forskjellige talere fra de gamle sidaene Paaččjokk (PAS) 'Pasvik' (som ligger nærmest den gamle Neidendialekten), Peäc'cam (PET) 'Petsjenga', Mueˊtǩǩ (MUO) 'Muotka', Njuõˊttjäuˊrr (NOT) 'Notozero' (som tilsvarer uttalen til de fleste skoltesamene i Russland i dag) og Suõˊnn'jel (SUO) 'Suonikylä' (som tilsvarer uttalen til de fleste skoltesamene i Sevettijärvi i dag). Dessverre har ikke alle ord et komplett sett av lydfiler, enten fordi det motsvarende ordet ikke finnes i dialekten, eller fordi vi ikke ennå har kunnet spille inn bra uttale for akkurat dette eksempelet.

Husk at alle vokalene kan være lange eller korte. Lange vokaler skrives dobbelt.

A a

Denne bokstaven skal vi her kalle 'vanlig a'. Den uttales som norsk /a/ i ord som tal eller namn som i følgende eksempel:

Aanar 'Inari' PAS PET MUO NOT SUO
aˊŋǧǧel 'engel' PAS PET MUO NOT SUO
taarbšed 'å trenge' PAS PET MUO NOT SUO
vacc 'vott' PAS PET MUO NOT SUO
ceerkav 'kirke' PAS PET MUO NOT SUO

 â

Denne bokstaven kalles 'a med sirkumfleks'. I norsk finnes ikke denne lyden, men den uttales mellom norsk /a/ og /å/ omtrent som i følgende eksempel:

ââˊlda 'nær' PAS PET MUO NOT SUO
âˊbrr 'regn' PAS PET MUO NOT SUO
âˊlmm 'himmel' PAS PET MUO NOT SUO
âskkeed 'å ville' PAS PET MUO NOT SUO
Âˊvvel 'Ivalo' PAS PET MUO NOT SUO
kââmted 'å velte' PAS PET MUO NOT SUO

E e

Denne bokstaven uttales som norsk /e/.

I i

Denne bokstaven uttales som norsk /i/.

O o

Denne bokstaven skal vi her kalle 'vanlig o'. Den betegner en /å/-lyd som i norsk mål eller fått.

Õ õ

Denne bokstaven kalles 'o med tilde'. I norsk finnes ikke denne lyden, men den uttales mellom norsk /e/ og /å/ (med leppene som for /e/ og tunga som for /å/), omtrent som i følgende eksempel:

õhtt 'en' PAS PET MUO NOT SUO
õhttu 'alene' PAS PET MUO NOT SUO
õpss 'lukt' PAS PET MUO NOT SUO
jõnn 'stor' PAS PET MUO NOT SUO
õsttâd 'å rekke, å nå' PAS PET MUO NOT SUO
põõssâd 'å vaske' PAS PET MUO NOT SUO
kõõskâs 'einer' PAS PET MUO NOT SUO

U u

Denne bokstaven betegner en o-lyd som i norsk ord. Du kan også sammenligne med /u/ i nordsamisk, f.eks. bures! 'hei!'.

Å å

Denne bokstaven kalles 'å', men husk at den ikke uttales som 'å' i norsk, men mer som mørk /a/, i norsk som alle eller litt som en diftong /åa/ omtrent som i følgende eksempel:

ååˊres 'hann (reinsdyr)' PAS PET MUO NOT SUO
åskk 'å tro' PAS PET MUO NOT SUO
årsted 'å stoppe' PAS PET MUO NOT SUO
kååvas 'gamme' PAS PET MUO NOT SUO
lååi 'ti' PAS PET MUO NOT SUO
sååbbar 'forsamling' PAS PET MUO NOT SUO

Ä ä

Denne bokstaven kalles 'æ' og den uttales også som norsk /æ/ i ord som (i nordnorsk) æ 'jeg'.