Alfabet

По-русски | In English | Suomeksi | På norsk

Tilbake til grammatikkens hovedside.

Her er bokstavene i det skoltesamiske alfabetet i sorteringsrekkefølge. Visse bokstaver står i klammeparentes. De er enten bokstavkombinasjoner som betegner en enkel lyd (LJ lj og NJ nj) eller de er bare i bruk i navn og fremmedord (W w, Æ æ og Ö ö / Ø ø).

Fra hver bokstav i kolonnen til venstre kan du hoppe direkte til forklaringen med ordeksempler ved å klikke på linken. I den mellomste kolonnen står det navnet vi bruker for de enkelte bokstavene som ikke fins i det norske alfabetet. Og i den høyre kolonnen kan du klikke på en link for å lytte på lyduttalen.

Husk at det bare er en allmenn lyduttale vi presenterer her. I visse ord eller hos forskjellige talere kan den aktuelle uttalen være annerledes. På sidene vokaler, konsonanter eller andre bokstavtegn kan du lytte på uttale av riktige skoltesamiske ord.

A a vanlig a [a]
 â a med sirkumfleks [ɐ]
B b b [aba]
C c tse [aʦa]
Č č tsje [aʧa]
Ʒ ʒ eds [aʣa]
Ǯ ǯ edsj [aʤa]
D d d [ada]
Đ đ d med strek [aða]
E e e [e]
F f f [afa]
G G g [aga]
Ǥ ǥ g med strek [aɣa]
Ǧ ǧ g med hake [aɟa]
H h h [aha]
I i i [i]
J j j [aja]
K k k [aka]
Ǩ ǩ k med hake [aca]
L l l [ala]
(LJ lj) [aʎa]
M m m [ama]
N n n [ana]
(NJ nj) [aɲa]
Ŋ ŋ eng [aŋa]
O o vanlig o [o]
Õ õ o med tilde [ɘ]
P p p [apa]
R r r [ara]
S s s [asa]
Š š sje (s med hake) [aʃa]
T t t [ata]
U u u [u]
V v v [ava]
(W w) [v]
Z z seta [aza]
Ž ž zje (z med hake) [aʒa]
Å å å [ɒ]
Ä ä (Æ æ) æ [æ]
Ö ö (Ø ø)
ˊ mjukhetstegn
ˈ lengdetegn
ʼ hardhetstegn